top of page

Welkom op deze website over Leven, Leven Toevoegen aan Je Laatste Dagen en het Leven Loslaten. Over je Leven dus. En je Dood. 

  • Instagram

     Transformatie: Leven in Contact met Wie je Werkelijk Bent

Transformatie gaat over het leven beleven in contact met Wie Je Werkelijk Bent. Je ziet de wereld, zoals je je Voelt. Denkt. Doet. Zo binnen, zo buiten. Als Wie Je Werkelijk Bent bedekt is door je menselijke ervaringen, voel je dat. Omdat het niet klopt. Je vastloopt in verschillende leefgebieden. Je voelt dat je meer kunt. Er meer is. Het is tijd voor Transformatie!

Als je jouw trauma's oplost, draag je bij aan de groei van het bewustzijn van mens en planeet - het Collectieve Veld. Dus. Dank je wel. Dank je voor je intentie om het anders te gaan doen. Laten we ons vrijmaken. Groeien. Zo eenvoudig is het.

Stervensbegeleiding:
Leven Toevoegen aan je Laatste Dagen

Het einde van de diepst menselijke ervaring die het Leven is, overkomt altijd anderen. En dan blijkt ook jouw Leven eindig. Je wilt weten hoe sterven gaat. Keuzes willen gemaakt worden. Praktische ondersteuning wil er zijn voor en na je Dood. Maar vooral wil er Leven Toegevoegd worden aan Je Laatste Dagen. Oftewel: op jouw manier het allerbelangrijkste doen in de tijd die je nog gegeven is. Zodat je tenminste met het gevoel het is goed zo de deur van dit Leven in deze menselijke vorm in Vrede achter je dicht kunt trekken.
 

Levenseinde Rituelen: Leven Loslaten

Met een Levenseinde Ritueel kun je je bijdragen aan het Leven vieren, loslaten en afronden. Er vrede mee sluiten. Alleen. Of samen met je geliefden. Want. Hoe heeft jouw Leven bijgedragen aan dat van anderen? Wat heb je gebracht? Hoe heb je gehandeld in liefde en vergeving? Wil er nog vrede gesloten worden met die of gene? Wist je dat als jouw afscheid goed verloopt, er meer vrede en acceptatie is in het Leven van je nabestaanden? Ook bij hen blijf ik betrokken, zolang het nodig is. Dat geeft rust. Voor jou en je geliefden.

  • Facebook
bottom of page