top of page
Praktijk Ik Ben Zijn®

Boekingen

Praktijk Ik Ben Zijn®

               Vergoeding

Zorgverzekeraars  bepalen welke opleidingen ik moet volgen, wil ik mij kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging. Die opleidingseisen sluiten niet aan bij  gevolgde opleidingen en mijn

werk- en levenservaring. En wat ik belangrijk vind voor mijn eigen ontwikkeling.
Daarom verbind ik mij niet aan zorgverzekeraars. Dat betekent dat mijn inzet niet vergoed wordt.

Dat heeft ook voordelen. Je behoudt je privacy, want je dossier hoeft niet overlegd te worden, zoals aangesloten therapeuten dat wel moeten doen. Zo blijft beroepsgeheim, geheim. En neem je zelf verantwoordelijkheid voor je gezondheid en welzijn bij leven of naderende dood door die  financieel

voor je rekening te nemen. Dat is kloppend met de energie uitwisseling, zelfs als je er dingen voor

moet laten. De keuze is aan jou. Dat is heel wat anders dan 'ik zal dat ook maar eens proberen'.

Het kost je. Je gaat er voor. 

 

KLACHTEN? Vertel het mij. Tevreden? Vertel het door!

Ter verificatie van mijn diploma's en certificaten heb ik mij aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten en hun klachtencommissie volgens de WKKGZ. 

bottom of page