Transformatief coachen.

Eenheid is het Veld
Liefde de Intentie
Licht de Substantie
Energie de Actie

Transformatief coachen gaat over jouw bewustwording op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau in je huidige menselijke vorm. Je creëert je eigen leven door de energie van je denken en doen. En de manier waarop je daar expressie - uiting - geeft in je dagelijkse leven. Wat je geeft, krijg je terug. Denk je shit, dan krijg je shit. Zo simpel is het. 

Ontworden Wie Je Nooit Bent Geweest.
Om Te Worden Wie Je Werkelijk Bent vraagt eerst om alles wat je bent geworden door je conditionering en programmering los te laten om te ontworden wie je nooit bent geweest. Je bent niet je lijf, je ziekte, de gebeurtenissen in je verleden of je gedachten en emotie. Dat is slechts je menszijn. 

Mogelijk heb je al veel doorleefd en opgelost op mentaal en/of emotioneel niveau en lichaamswerk met coaches, psychologen, psychiaters met of zonder medicatie. Je hebt daarmee nog niet met je energetische laag gewerkt, die de energie van de gebeurtenissen vasthoudt. En dat merk je, omdat je na een tijdje weer tegen dezelfde dingen aan begint te lopen, bij jezelf of anderen. Je valt steeds vaker terug in oude stukken met je emotie, met je denken en doen. Of komen genezen oude kwalen of ziektes weer terug.

De sessie. Er is, wat er is. 
We zitten tijdens de sessie tegenover elkaar. Je vertelt wat er is. Waar je last van hebt. Ik maak contact met de energie van die gebeurtenissen, waar jij woorden aan hebt gegeven. Het zou ook zo maar kunnen dat iets anders opkomt, wat op dat moment gezien wil worden. We praten terwijl er gebeurt, wat er wil gebeuren. Of we zwijgen.

Online en telefonische sessies kunnen ook. Energie kent tenslotte geen afstand of tijd.

Ik krijg vaak terug dat na de sessie mensen merken dat de pijnlijke lading van wat er was, is opgelost. Inzichten veranderd zijn. De omgeving anders reageert. Je gezondheid toeneemt. Het leven liever wordt. Dat kan ook niet anders als je bewuster bent van je eigen rol in je eigen leven. En je steeds meer in je eigenheid en kracht komt. En je thuis hieraan verder werkt om door de gelaagdheid van je proces heen te komen. 


Geen abracadabra.

Ik heb dus geen toverstokje, dat abracadabra (wat trouwens betekent: ik spreek en dus zo zal het geschieden) je leven op orde brengt. Ik ben ook geen helper, die je wel even zal fixen. Dat doe jij allemaal zelf met je commitment aan je proces en je inzet. Jij bent eindverantwoordelijke voor de flow in je eigen leven. En ik begeleid dat, waarbij ik mij laat leiden door de energie, waarop ik mij afstem. Dat is alles.

 

'Ik Hoor Je'. Expressie voor als er geen woorden zijn.
Voor zielen, die niet in staat zijn om uit te drukken wat zij nodig hebben, omdat hun menselijk vorm is aangedaan met een aandoening. Of stervende zijn. Of juist net geboren. Of de vaste materie verlaten hebben. Voor als taal niet mogelijk is en je voelt dat er iets aan scheelt, kan ik contact maken van het veld van de betreffende ziel. Dat gaat door middel van een foto, de naam en de geboortedatum en de vragen die bij jou leven. Ik kan dit contact alleen leggen na toestemming van de betreffende ziel.

 


Voor jou, voor mij, alles en iedereen en het Hoogste Goed. Nu en Altijd.

Trauma’s en de gevolgen van negatieve gebeurtenissen hebben een laag trillingsniveau. Ze houden de ontwikkeling van de mensheid daarin vast. Als je jouw trauma's oplost, draag je dus ook bij aan de groei van het bewustzijn, die de mens, maar ook onze planeet doormaakt.