top of page

Transformatie. 

Eenheid is het Veld
Liefde de Intentie
Licht de Substantie
Energie de Actie

Transformatief coachen gaat over jouw bewustwording op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Je creëert je eigen leven door de energie van je voelen, denken en doen. En de manier waarop je daar expressie - uiting - geeft in je dagelijkse leven. Wat je geeft, krijg je terug. Denk je shit, dan krijg je shit. Doe je shit. Voel je je shit. En dat is dan ook gelijk je bedrage aan het collectieve Veld. Zo simpel is het. Denk dus na over wat je zegt, denkt en voelt. Denk na voordat je iets wil uitspreken. Wil dat echt gezegd worden? Wat zit daar achter en waarom? Dat!

Ontworden Wie Je Nooit Bent Geweest.
Om Te Worden Wie Je Werkelijk Bent vraagt eerst om alles wat je bent geworden door je conditionering en programmering los te laten om te ontworden wie je nooit bent geweest. Je bent niet je lijf, je ziekte, de gebeurtenissen in je verleden of je gedachten en emotie. Dat is slechts je menszijn. 

Stel: je hebt al veel doorleefd en opgelost hebt op mentaal en/of emotioneel niveau met coaches, psychologen, psychiaters met of zonder medicatie. Je hebt daarmee nog niet met je energetische laag gewerkt, die de energie van gebeurtenissen vasthoudt. En dat merk je, omdat je na een tijdje weer tegen dezelfde dingen aan begint te lopen, bij jezelf of anderen. Je valt steeds vaker terug in oude stukken met je emotie, met je denken en doen. Of komen genezen oude kwalen of ziektes weer terug.

De sessie. Er is, wat er is. 
We zitten tijdens de sessie tegenover elkaar. Je vertelt wat je bezig houdt. Waar je last van hebt. Ik maak contact met de energie van die gebeurtenissen, waar jij woorden aan hebt gegeven. Het zou ook zo maar kunnen dat iets anders opkomt, wat op dat moment gezien wil worden. We praten terwijl er gebeurt, wat er wil gebeuren. Of we zwijgen.

Online en telefonische sessies kunnen ook. Energie kent tenslotte geen afstand of tijd.
Praktische technieken van EFT, Trance, Mindfulness en ademhalingsoefeningen kunnen ook onderdeel van de sessie zijn. 

Ik krijg vaak terug dat mensen merken dat de pijnlijke last van wat er was, is opgelost. Er meer ruimte voelt. Inzichten veranderd zijn. De omgeving anders reageert. Je gezondheid toeneemt. Het leven liever wordt. Dat kan ook niet anders als je bewuster bent van je eigen rol in wat je overkomt. En je steeds meer in je eigenheid en kracht komt. Daar werk je thuis verder aan om door de gelaagdheid van je processen heen te komen. 


Geen abracadabra.

Ik heb dus geen toverstokje, dat abracadabra (wat trouwens betekent: ik spreek en dus zo zal het geschieden) je leven op orde brengt. Ik ben ook geen helper, die je wel even zal fixen. Dat doe jij allemaal zelf met je commitment aan je proces en je inzet thuis. Jij bent eindverantwoordelijke voor de flow in je eigen leven. 

Voor jou, voor mij, alles en iedereen en het Hoogste Goed. Nu en Altijd.

Trauma’s en de gevolgen van negatieve gebeurtenissen hebben een laag trillingsniveau. Ze houden de ontwikkeling van de mensheid vast. Dragen negatief bij aan het Collectieve Veld, waar onze bijdragen aan het leven samen komen. Van waaruit je dat ook weer terug krijgt. Karma, je weet wel. Dat alles wat je geeft, bij je terug komt. In meervoud.

Als je jouw trauma's oplost, draag je dus ook bij aan de groei van het bewustzijn, die de mens, maar ook onze planeet doormaakt. Dus. Dank je wel. Dank je voor je intentie om het anders te gaan doen. Weer in Hartsverbinding te komen, waar alleen Liefde leeft. Voor jou en je bijdragen aan het Collectief. Laten we ons vrijmaken. Groeien. Zo eenvoudig is het. 


 

bottom of page