top of page

Stervensbegeleiding.

Eenheid is het Veld
Liefde de Intentie
Licht de Substantie
Energie de Actie

Het einde van de diepst menselijke ervaring die het Leven is, overkomt altijd anderen. Verder dan een lach en een traan tijdens een borrel in de herinnering aan die persoon later in de tijd komen we meestal niet. We hebben het er liever niet over, dat sterven. Op school leren we hoe we geboren worden. Wat er precies gebeurt als we sterven -  laat staan in de gelaagdheid van mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau - komt niet aan bod. En dan komt jouw moment. Blijkt ook jouw Leven eindig.  

En je weet er eigenlijk niets van. Net als jij, kan bijna niemand in Nederland vertellen hoe de gelaagdheid van het stervensproces in elkaar zit. Dat we stoppen met ademhalen, ja. Maar voor de rest... En omdat we het niet weten, komt er angst. Angst voor het onbekende. Doodsangst. Het Definitieve. Eindige. Naast alles waarmee je toch al overspoeld wordt. Gelukkig ben je niet alleen. Er wordt elk moment van de dag wereldwijd gestorven door mensen, zoals jij en ik. De kennis hierover overgedragen van generatie naar generatie, samen met de daarbij behorende rituelen. 

Een Stervensbegeleider - het woord zegt het al - begeleidt je naar het laatste moment van je Sterven. En blijft desgewenst beschikbaar voor jouw geliefden. Ik ondersteun jouw hele stervensproces in samenwerking met iedereen van de zorgcirkel, die bij jouw Sterven betrokken is. Dienstbaar aan jou en het Leven dat je achterlaat. Met alles wat voor jou belangrijk of nodig is.

Natuurlijk wil je weten hoe sterven gaat. Hoe k
euzes gemaakt willen worden. Welke praktische ondersteuning er voor en na je Dood wil zijn en voor wie. In stilte ben ik helemaal aanwezig en hou ik het Veld, je volgend om te voelen wat er nog meer gebeuren wil, nodig is. Met transformatie van Angst naar Liefde en Vertrouwen in je proces. Van controle naar overgave als je lichaam zich langzaam van je losmaakt. Van toekomst en zorgen maken naar het Hier en Nu. Want er is geen toekomst meer. Samen delen over Levensvragen, die je bezig houden. Wat heb je met met de Liefde gedaan? Wil er nog vrede gesloten worden met die of gene? Wat wil nog afgesloten en afgerond worden? Met jouw blik naar binnen in plaats van naar buiten kom je ook in een andere ervaring. Een soort heilige ruimte, waar je een ander soort Zijn ontmoet. Hoe dan ook gaat het over kwaliteit: Leven toevoegen aan je Laatste Dagen door jou, voor jou, als jou. Jouw proces is uniek. Het is aan jou. Van jou. 

Zodat je tenminste met het gevoel het is goed zo de deur van dit Leven in deze menselijke vorm in Vrede achter je dicht kunt trekken.  

bottom of page