top of page

Kwijt, maar niet verloren[Photo by Anthony from Pexels]

Vanochtend werd ik eerder wakker dan gebruikelijk. Kort mijn berichten checkend, werd ik geraakt door een doorgestuurd filmpje. Ik weet niet meer van wie. Ik weet niet meer over wie. Want ik kan het stomweg niet meer vinden. Wat ik wel weet, is dat de zekerheid van haar innerlijk weten en de wijsheid en rust van haar jaren mij diep raakte. En tot op dit moment nog steeds bij mij blijft en resoneert.


Een prachtige krachtige vrouw van 81 jaar richt zich in haar rede tot heren Rutte en De Jonge over het recht van zelfbeschikking en de wijsheid om beter het volk voor te lichten over hoe je je immuunsysteem optimaliseert door goede voeding en beweging. En dat de nu veroorzaakte tweedracht en angst voor haar slecht voelt. Dat dit jammer is. Omdat het anders had gekund.


"Ik mag ziek worden. Ik mag doodgaan. De enige zekerheid, die er is".


Dit is wat ik er aan toe wil voegen. Als je bang bent om ziek te worden. Als je bang bent om te sterven. Dan lijkt het er op dat je op enig niveau niet je leven leeft wat je voor jezelf wenst. Niet doet, wat je wilt doen. Niet je maximale potentieel benut. Alleen dat al is ongezond en ziekmakend. Transformeer die angst dus in levenslust! Ik en vele natuurgeneeskundigen en lichtdragers kunnen je hiermee helpen. Aan jou het besluit om je leven weer in eigen hand te nemen.


Leef je leven. Beleef je leven. Vier het leven. Neem je geboorterecht in eigendom en laat het machtsvertoon van onwetenden in de politiek en farmaceutica bij hen.


Keer naar binnen en maak het waar!

In liefde, Marianne


PS: en wie weet over welk filmpje ik het heb, vraag ik dit naar mij te willen sturen. Ik zou het graag nog een keer willen zien. #ikbenzijn #transformatieproces