top of page

Ik vergeef je. En ik vergeef mijzelf.


Als geweld en onveiligheid in je leven je menszijn gevormd hebben, ben je bekend met de destructieve gevolgen, die zich te pas en onpas als angst manifesteren in de rest van je leven. Het verdriet dat zich laat voelen. De woede die nooit uitraast. De vlakheid van de verslavingen, waar je je achter verstopt. En de constante onrust en spanning in je lijf, alsof er elk moment iets vreselijks kan gebeuren. De weg van verschillende therapieën bij diverse therapeuten is lang en kostbaar. En pijnlijk, als je net een therapeut treft, die vindt dat je er nog een keertje doorheen moet 'om het een plek te kunnen geven' en dan bedoel ik niet via regressie. Het is aan jou, maar weet dat als je de neurologische banen van stress door onveiligheid weer gaat bewandelen, je zenuwstelsel dezelfde klap krijgt als toen het voor de eerste keer gebeurde. Zit je daarop te wachten? Volgens mij niet. Als elk oordeel een beschuldiging inhoudt. Elk verwijt naar de ander wijst. Dan ontstaat er een afscheiding. De schuldige dader versus het onschuldige slachtoffer. Precies zoals je ego de wereld graag ziet. Haal er dan eens die schuld af. En jouw oordelen en verwijten. Neem ze terug, zodat er onschuld ontstaat. Bij jou en bij die ander. Pure onschuld - een zijnstoestand, net zoals liefde dat is. En als ik in liefde onschuld zie, kan het niet anders dan dat ik met onschuld kijk. En als ik met onschuld kijk, betekent dit dat ik weer contact heb met mijn wezenskern, dat onschuld is. Wat ook liefde is. Dit is wat vergeving met je doet. Het verbindt je weer met je essentie. Onschuld zien is niet: hij heeft niets gedaan, ik doe net alsof er niets gebeurd is. Zand erover. Snel vergeten. Hebben we het niet meer over. Ik vergeef je voor alles wat je mij hebt aangedaan en ik vergeef mezelf voor alles wat ik jou en mij heb aangedaan. Het is goed zo.


Energie volgt intentie Verwoestend gedrag en de woorden daarvan zijn alleen mogelijk als iemand uit contact is met zijn centrum, zijn energetisch hart. Die persoon ervaringen heeft meegemaakt, die ook zijn menszijn gevormd hebben. Wat er vervolgens gebeurt met jou, heeft te maken met het zichtbaar worden van stukken in jou, die in dit leven geheeld willen worden voor je verdere groei. Dat noemen we projectie. Energie volgt intentie. Als vergeving nog een stap te ver is, maak dan contact met je bereidheid (intentie) om je oordelen terug te nemen. Te stoppen met verwijten te maken en grieven te koesteren aan het adres van de ander. Het te stoppen als je gedachten, gevoelens en handelen weer gaan wijzen naar de oorzaak (die ander). Zet er drie keer een affirmatie tegenover, die voor jou werkt. Alles is liefde. En ik ben liefdevol en geliefd. Of: alles is vergeving. En ik vergeef en word vergeven. Zelfs als het niet zo voelt in het begin, heb je een begin gemaakt met leven vanuit je essentie, je liefde. Heb je hulp nodig met vergeving? Laten we dan eens kennismaken of maak een afspraak!

#ikbenzijn #omtewordenwiejewerkelijkbent #mariannebulder #vergeving #transformatie #transformatiecoach #geweld #onveiligheid