top of page

Levenseinde Rituelen.

Eenheid is het Veld
Liefde de Intentie
Licht de Substantie
Energie de Actie

Levenseinde Rituelen bieden symbolen, woorden en gebaren om in het reine te komen met wat was en wat er nu is. Alleen of samen met je geliefden betreed je die heilige ruimte, waar tijd en plaats één zijn met al je aandacht, waarna het Ritueel zich ontvouwt en opent voor wat er wil zijn. Vergezeld door de vertegenwoordiging van hen die ons eerder voorgingen in de Dood door zorgvuldig en in liefde uitgekozen symbolen.  

Waar je Aanwezig kunt Zijn zonder oordeel. Waar de Waarheid ontdaan wordt van alle illusies, verhalen en sluiers van wat eens was, wat eindelijk in dat Licht benoemd mag en kan worden. In Compassie en Mededogen terug kijken met Liefde en Vergeving, zonder Spijt, waar jij en je geliefden je uitspreken over gedane en nog niet afgeronde zaken. Of misschien juist wel en mag het gevierd worden. 

Als zo'n Levenseinde Ritueel is afgerond, lijkt in de praktijk hiermee ook het stervensproces rond gemaakt te zijn. En sterft de mens de kwestie daags er na. Nabestaanden geven terug dat zij door zo'n Levenseinde Ritueel de draad van hun leven gemakkelijker hebben kunnen oppakken in acceptatie van wat er nu is. Er meer bewustzijn en bezieling is. Rouw, gemis en verdriet worden dan ook lichter gedragen - ook omdat daar meer ruimte voor is. En het zo goed is.  

  

bottom of page